VÁC VÁROS ÉPÍTÉSZETI DÍJ - Javaslattételi felhívás

  • felhívás
2021.04.06.

VÁC VÁROS ÉPÍTÉSZETI DÍJ

Váczy-Hübschl Kálmán emlékére – alapítva 2021.

2021. ÉV DÍJÁRA VALÓ JELÖLÉS – FELHÍVÁS JAVASLATTÉTELRE

 

Vác Város Önkormányzata Vác Város Építészeti Díj alapításával és adományozásával kívánja kifejezni tiszteletét és megbecsülését mindazon személyek és közösségek iránt, akik munkájukkal a város épített örökségének védelmében, illetve épített környezetének alakításában végeztek kiemelkedő teljesítményt, s ezzel hozzájárultak az épített környezet minőségének és látványának javításához.

 

Ezzel a díjjal kívánunk méltó emléket állítani Váczy-Hübschl Kálmánnak, a város egykori főmérnökének, aki magas színvonalú városépítészeti és építésztervezői munkássága által formálta Vác korabeli arculatát. Megépült munkái ma is meghatározóak a városképben. (Hübschl-villa, Ady Endre sétány kialakítása a Duna-parti házsor előkertjeivel, Polgármesteri Hivatal nagyterem, Bauer utcai óvoda)

 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 2/2021. (I. 20.) önkormányzati rendelete alapján a „Vác Város Építészeti Díj” adományozására vonatkozóan várjuk a javaslatokat.

 

„Vác Város Építészeti Díj” két kategóriában adományozható. A díj adományozására bármely természetes vagy jogi személy javaslatot tehet, a tervezők, építtetők saját épületeiket is nevezhetik.

 

A két kategória:

 

Felújított épület kategória (helyi egyedi védett vagy műemlék épület, illetve helyi területi védelem alatt álló épület felújítása, bővítése)
Új épület kategória

 

A pályázatra olyan épületekkel lehet jelentkezni, melyeknek felújítási, illetve építési munkái 2017. március 1. és 2021. március 1. között készültek el. A javaslatokat 2021. április 15-ig lehet benyújtani az alábbiak szerint:

 

A javaslatnak tartalmaznia kell:

 

1. A javaslattevő nevét, elérhetőségét; a javasolt épület címét,
2. Az épületről készült fotókat (legalább 5 db jó minőségű fotó, közterületről készítve és lehetőség szerint a belső udvarról is. A fotókat elektronikusan kérjük elküldeni a foepitesztitkaratvaroshaza.vac.hu email címre.

 

A javaslatokat az alábbi tagokból álló díjbizottság véleményezi:

- Magyar Építész Kamara által delegált tag,
- Pest Megyei Építész Kamara Vác és Környéke Helyi Építész Csoport által delegált tag,
- Vác Város Polgármestere,
- Vác Város Főépítésze (a díjbizottság elnöke),
- Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztályának illetékes képviselője (műemléki felügyelő)

 

A díj átadására a Váci Világi Vigalom alkalmából tartott rendezvényen egy, a beadott pályaművekből készült kiállítás megnyitójának keretében kerül sor.

 

A díj: A díjazott épületekre emléktábla kerül kihelyezésre, a tervező-építtető-kivitelező szakemberek pedig oklevélben részesülnek.

 

Az elbírálás szempontjai:

 

1. védett épület felújítása kategóriában:
- a hagyományos értékek tiszteletben tartása, megőrzése mellett új érték teremtése (értékmentés és értékteremtés)
- épület arányrendszerének megőrzése, épített örökség karakterének fennmaradása
- példaértékűség (anyaghasználat, tervezés), az építészeti és környezeti kultúra fejlődésének szolgálása
- a műszaki, szakmai megoldások minősége
- fenntarthatóság
- szerves, organikus fejlődés biztosítása: a régi értékek átörökítése a jövő számára
- a természeti környezethez, a városi zöldfelületi rendszerhez való kapcsolódás mértéke, módja
- a városi épített környezethez való illeszkedés

 

2. Új épület kategóriában:
- utcaképhez való igazodás, a környezettel való összhang, a városi karakterbe való illeszkedés
- az épület arányos szerkesztése, a környezethez, városrészi karakterhez illeszkedő lépték megtartása
- példaértékűség (anyaghasználat, tervezés), az építészeti és környezeti kultúra fejlődésének szolgálása
- a műszaki, szakmai megoldások minősége
- innovatív, fenntartható megoldások alkalmazása
- a természeti környezethez, a városi zöldfelületi rendszerhez való kapcsolódás mértéke, módja

 

Forrás: http://www.vac.hu/

 

CsatolmányMéret
PDF ikon VÁC VÁROS ÉPÍTÉSZETI DÍJ182 KB